Leonard Peikoff: Objektivismus: Filozofie Ayn Randové

Americká filozofka-spisovatelka Ayn Randová (1905–1982) se zapsala do vědomí miliónů čtenářů prostřednictvím hrdinů svých románů. Svou filozofii však nestihla zpracovat do jednoho komplexního a systematického pojednání. Tohoto úkolu se ujal dr. Leonard Peikoff, její intelektuální dědic, filozof, který objektivismu zasvětil celý svůj život. Výsledkem jeho úsilí je Objektivismus: Filozofie Ayn Randové, kniha, která poprvé zpřístupňuje českému čtenáři (a to nejenom filozoficky vzdělanému) filozofii objektivismu.

Peikoffova publikace vyšla v roce 1991, krátce před koncem 20. století – století rozsáhlých společenských katastrof. To je lidem až příliš dobře známo. Zůstává jim však dosud skryto, že tyto katastrofy byly vyústěním jistých abstraktních filozofických idejí. Je nejvyšší čas si připomenout, že právě na nejabstraktnějších idejích – objektivistických i opačných – nesmírně záleží.

Objektivismus navazuje na to nejlepší z dědictví řecké filozofie. Ayn Randová vyřešila klíčovou otázku vztahu pojmů a smyslově vnímané zkušenosti. Přichází s definitivní obhajobou rozumu jako jediného a absolutně platného nástroje neomezeného lidského poznání reality. Její filozofie má potenciál zvrátit naše směřování k novému středověku, zvrátit zhoubné kolektivistické a neomystické trendy, jež mají jednoho společného jmenovatele: iracionalitu. Všechny morální, politické a estetické principy, které paní Randová hájí, spočívají na rozumu, jsou jeho aplikací.

Dr. Peikoff vytvořil dílo, které poprvé představuje objektivismus jako ucelený filozofický systém, jenž je nyní plně připraven svést historický zápas za fundamentální změnu myšlení lidí. Tato kniha dává objektivistickému systému formu potřebnou k tomu, aby se plně etabloval a získal všeobecný respekt jako rigorózní filozofické myšlení. Tedy formu, kterou nezbytně potřebuje k dobytí akademické půdy.

Peikoffova kniha, která je brilantně strukturovaná a plná konkrétních příkladů, překvapí každého, kdo si myslel, že filozofie nutně musí být nesrozumitelným a nepoužitelným teoretizováním odtrženým od reálného světa. Nemusí. Objektivismus je logickou stavbou s jasně odvozenými a definovanými pojmy, jimž porozumí každý dospělý a intelektuálně poctivý člověk. Peikoff dokazuje, že filozofie je nezbytným každodenním vodítkem života člověka, asi to uvědomuje či nikoli. Jde o to, abychom si svou filozofii uvědomovali, ale především o to, aby to byla filozofie hodná života člověka a odpovídala jeho přirozenosti.

Jiří Kinkor

Knihu vydal Berlet roku 2002

488 stran

cena 495 Kč

Knihu lze objednat na www.aynrand.cz