Kontakt

Časopis Laissez Faire

Vydává Laissez Faire o.s.
Kontaktní adresa Laissez Faire, Anny Rybníčkové 1, 15000 Praha 5
IČO 26608197
Bankovní účet 2400520522/2010 (Fio)
Šéfredaktor Martin Pánek
Email mmister@gmail.com
Telefon +420 777 157 142
Distribuce Radim Smetka
E-mail smetka@nechtenasbyt.cz
Telefon +420 777 848 037
Vydavatel Petr Mach
E-mail mach@svobodni.cz
Telefon +420 773 697 983

Redakční rada a výbor občanského sdružení

Petr Mach, ekonom a poslanec Evropského parlamentu
Radim Smetka, student VŠE
Martin Pánek, šéfredaktor Laissez Faire a euroSEPTIK.cz
Marek Numerato, šéfredaktor webzinu HumanAction.cz