Komu prospívá kriminalizace drog?

Prodejce drog nabízí produkt-drogu za cenu, kterou si sám stanoví; zákazník, který si chce drogu obstarat (ať už za účelem konzumace, dalšího prodeje nebo čehokoliv jiného) dobrovolně tuto částku zaplatí. Dojde ke směně peněz za produkt. Já se ptám pánů moralistů: Komu tato transakce ublíží? Prodejci určitě ne, ten svůj produkt dobrovolně vyměnil za peníze; zákazníka také nikdo nenutil vyměnit svoje úspory za drogu. Tak proč je prodej drog tak těžkým zločinem?

Drogy škodí zdraví, ať už se jedná o drogy legální (ethanol, kofein, nikotin apod.), nebo nelegální. Ale nejen drogy škodí zdraví! Protidrogovým zákonodárcům zcela evidentně nejde o zdraví lidí. Ale i kdyby jim o zdraví lidí šlo, tak rozhodně nemají právo mě za moje peníze omezovat a nutit mi „zdravý“ způsob života. Já o jejich péči nestojím! Pokud jim připadají drogy nezdravé, ať je neužívají. Já je k ničemu nenutím, ale očekávám stejnou toleranci od nich. Kdyby dovedli svá omezení ad absurdum, pak by mohlo být tresttné držet „větší než malé“ množství zdraví škodlivé kuchyňské soli.

Prohibice drog vede k velkému chaosu na trhu. Spotřebitel si nemůže být jistý, zda za svoje peníze dostane to, co si přeje a pokud ho prodejce podvede, tak se těžko dovolá spravedlnosti u soudů, protože nelegální není podvod nýbrž samotný prodej drogy. Nekvalitní drogy bývají častou příčinou neblahých následků na zdraví, které odpůrci drog paradoxně uvádějí jako argument. Kdyby byly drogy legálním produktem, tak by bylo daleko snadnější se před podvody bránit, počet úrazů či nehod by se snížil. Kromě toho by legalizace znamenala razantní snížení cen drog, protože dnes je v ceně drogy zahrnuta ‘přirážka za riziko’ způsobené ilegalitou produktu.

Lidem, kteří drogy konzumovat nechtějí, přináší legalizace pozitiva v podobě vybraných daní z prodeje drog a snížení výdajů státního rozpočtu na boj proti drogám.

Z výše popsaného je jasně patrné, že o blaho občanů pánům moralistům nejde. Ti, kteří jsou schopni ovlivňovat zákonodárství v této oblasti nejúčinněji svými posudky a zprávami, tedy protidrogoví policisté, mají nejmenší zájem na legalizaci drog – vždyť bez černého trhu s drogami by neměli práci ani tučné úplatky od mafiánských bossů! Nicméně mafiáni samotní také nejsou současným stavem nijak významně poškozeni. Z trhu s ilegálními produkty jsou slušní podnikatelé vyloučeni. Mafiáni mohou požadovat vyšší ceny, poskytovat nižší kvalitu a inkasovat větší zisky. Další zájmovou skupinu tvoří výrobci legálních drog.

Vždyť marihuana je substitutem tabáku a alkoholu, její legalizace by mohla způsobit tlak na snížení tržeb z prodeje legálních drog. Komu tedy škodí legalizace drog? Mafiánům, podvodníkům, výrobcům legálních drog, zkorumpovaným policistům a populistickým politikům. Všem ostatním by legalizace drog jenom pomohla.


Autor studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze