Kniha měsíce: Robert Holman: Ekonomie

Ekonomie profesora Vysoké školy ekonomické Roberta Holmana není učebnice jako všechny ostatní: výklad látky je založen na názorných příkladech, srozumitelných běžnému člověku, které bez nadsázky tvoří většinu obsahu a jsou doplněny o zobecňující závěry: Holman v předmluvě říká: “Studenti často získávají dojem, že ekonomie je věda o křivkách. To je omyl. Ekonomie pojednává o lidském chování.” V knize najdeme proto doslova stovky příkladů. “Ceny kadeřnických služeb v Praze jsou citelně nižší než ve Vídni. Přesto nebude docházet k arbitrážím sbližujícím tyto rozdílné ceny. Pro zákazníky z Vídně by bylo extrémně drahé jezdit ke kadeřníkům do Prahy. A pro české kadeřníky rovněž není snadné přesídlit do Vídně, protože by to pro ně znamenalo podstatnou životní změnu…” Na nich se dozvídáme např., co jsou to transakční náklady, obchodovatelné a neobchodovatelné statky, mezní náklady a mezní užitek. Přitom obsah učebnice je standardní – od základů ekonomického chování přes externality a veřejnou volbu po inflaci a státní rozpočet. Je napsaná opravdu česky, a tak v ní např. vystupuje pán a správce místo principála a agenta. Problém vzácnosti a volných statků je vysvětlován na problému pana Růžičky, který chce v centru města parkovat na neplaceném stání. Čtení této knihy je zábavné a díky ilustračním příkladům poučné i pro vystudovaného ekonoma, který již několik učebnic ekonomie přečetl.

Je to učebnice, která názorně vysvětluje, že ekonomie je vědou o střetávání nabídky a poptávky, o zvažování přínosů a újem. Holmanova Ekonomie není jen základní pomůckou pro studenty ekonomie. Její místo je i v každé domácí knihovně hned vedle Domácího lékaře.

Vydal C. H. Beck 1999, 726 stran