Kniha měsíce: Jerry Jordan: Změněná úloha centrálních bank ve XXI. století

Jerry Jordan je jeden z nejvýznamnějších světových finančních odborníků na bankovnictví. V postavení centrálního bankéře uznává nejen nutnost změny chování centrální banky v nových podmínkách rozvinutých finančních trhů, ale i důležitosti studia soukromé emise peněz a myšlenek svobodného bankovnictví, jejichž úloha se bude v příštím století zvyšovat. Tento pohled na svět (a např. ne euro) mnohé překvapí, obzvláště při srovnání s pohledem mnohých jiných teoretiků a politiků. Jeho vyjádření “Bez eura by proto bylo ještě důležitější vyvinout alternativní elektronické soukromé peníze. Šlo by o uskutečnění myšlenky F. A. Hayeka o fungování systému konkurujících si soukromých měn,” je v přímém rozporu s návrhy vlád Francie, Německa, Japonska a dalších na vytvoření nového světového měnového uspořádání, které má být (znovu jako v Bretton-Woodském systému) založeno na zafixování měnových kursů. Je proto třeba klást si otázku, nežene-li se světové finančnictví do další katastrofy, která by byla vyvolána mylnou analýzou měnových záležitostí a to obzvláště tehdy, když “v zásadě platí, že závěry všech učebnic o měnové politice v minulosti byly mylné.” Poučili jsme se z historie? Na čem by tedy měla stát měnová politika? Jordan nabízí (na centrálního bankéře) zajímavou možnost – návrat ke zlatu jako pojistce před svévolí politiků a měnových autorit.

“Což takhle zorganizovat oslavu k přivítání nového tisíciletí, kde by všem Američanům bylo řečeno, že k 1. lednu by každý měl právo obdržet certifikát v hodnotě 1 unce zlata. Komukoli by se podařilo dostat se ke čtyřem stům těchto certifikátů (400 uncí je běžná hmotnost zlatých cihel), mohl by je směnit ve Fort Knoxu za zlato. Poté by si každý mohl odvézt toto zlato a uložit jej do soukromého depozitáře zlata, který by tím získal zákonné právo vydávat soukromé zlaté certifikáty, depozitní certifikáty, které by ovšem byly pohledávkami na soukromě držené zlato. Aby tento systém fungoval, musí dojít ke zrušení zákona o zákonném platidle a jeho nahrazení systémem dohodnuté plnění. Uzavřu-li nějakou smlouvu, která mě bude opravňovat k obdržení zlatých certifikátů nebo zlata, soudy musí vynucovat dodržení této smlouvy dle podmínek v ní stanovených a zajistit zaplacení ve zlatě a ne v nějakých papírových penězích.”

Jordan předkládá celou řadu dalších zajímavých myšlenek a návrhů, které zaujmou nejen profesionální ekonomy a bankéře, ale i širokou veřejnost, které není lhostejný vysoký stupeň regulace a státních zásahů v bankovnictví.

Vydává Liberální institut ve spolupráci s MegaPrint. 60 stran, cena 60 Kč. Pro členy Klubu přátel liberální literatury výrazná sleva.