Kancelář veřejného ochránce práv

Status Úřad zřízený zákonem v roce 1999.
Rozpočet 62 000 000
Počet zaměstnanců 89

Hospodaření

Činnost

Zabývání se stížnostmi občanů na špatné chování úřadů především formou zdvořilého odpovídání na dopisy občanů, většinou bláznů. V r. 2003 úřad projednal 4763 podnětů, z toho 2247 odložil jako nesmyslné, 1863 případů odbyl radou na koho jiného se obrátit, 133 zhodnotil jako neoprávněné stížnosti, 244 stížností se během šetření napravilo bez zásahu úřadu, ve 43 případech úřady napravily pochybení na podnět ochránce, v 8 případech ochránce navrhl úřadům řešit domnělé ochybení, ale dotyčné úřady odmítly nápravu jako neopodstatněnou. Veřejný ochránce nemá žádné výkonné pravomoci, jeho pravomoci jsou korespondenční. Vyřízení jednoho dopisu, z nichž polovina se hází rovnou do koše, vyjde v tomto úřadu daňové poplatníky na více než 13 tisíc korun.

Hodnocení

Běžné stížnosti na chování úřadů efektivněji odstraní úbytek úřadů než provoz nového úřadu. Na řešení vážných sporů s úřady existují soudy. Kancelář veřejného ochránce práv je jedna z nejzbytečnějších institucí.

Verdikt

Zrušit bez náhrady. Celková úspora pro stát by činila 48 milionů ročně plus výdaje na platy veřejného ochránce a jeho zástupce plus výnos z prodeje budovy plus příjem z daní od propuštěných pracovníků, pokud by si našli místo v soukromém sektoru.