Kanadská víza a problém EU

Kanada v létě jednostranně zavedla pro české občany vízovou povinnost. Kanada je svrchovaný stát a má proto plné právo zavést vůči České republice víza. Koneckonců, žádat o azyl jezdilo do Kanady spousta českých občanů (Romů), a Kanaďané je tam už z nějakého důvodu nechtějí. My už suverénní stát nejsme. Nemůžeme zavést víza, když to budeme považovat za vhodné. Za nás o vízech rozhoduje EU. Kanada to věděla, a tak se zavést víza nemusela obávat – Česká republika nemá šanci ani vyhrožovat recipročním opatřením.

Po vstupu do Schengenu jsme se radovali, že už nemusíme ukazovat pasy na hranicích uvnitř EU. Teď vidíme odvrácenou stránku. Těžko totiž zavádět jednostranně víza Kanaďanům: Kanaďan může přiletět bez víza do Německa a do České republiky přejet v rámci Schengenu bez zastavení na hranicích. Jako součást Schengenské oblasti a jako člen EU nemůžeme – prostě nemůžeme – mít jiný seznam zemí s vízovou povinností než ostatní země Schengenu. To je podstata problému.

Článek 62 Smlouvy o založení EU dává Radě ministrů pravomoc vydat seznam zemí, vůči nimž nelze uplatňovat víza. Evropská unie tuto pravomoc využila a vydala 15. března 2001 nařízení č. 539/2001, které obsahuje seznam zemí, vůči nimž nemůžeme zavést víza. Kanada je v tomto seznamu. V nařízení se praví, že pokud vůči nám třetí země zavede víza, máme to oznámit do 90 dnů Evropské komisi. Komise pak může podat Radě EU návrh na zavedení víz vůči třetí zemi. S váhou 3,4% hlasů však proti ostatním zemím, které s Kanadou žádný problém nemají, nemá Česká republika šanci.

Dále se v nařízení EU č. 539/2001 píše: „Pokud kterákoli třetí země uvedená na seznamu nebude nadále uplatňovat vůči kterémukoli členskému státu zásadu vzájemnosti, pokud jde o osvobození od vízové povinnosti, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o takovémto neuplatňování vzájemnosti do 1. července každého sudého roku.“ Legrační: Kanada vůči ČR bude asymetricky uplatňovat víza a Evropská komise bude každý sudý rok 1. července o tom podávat zprávu Evropskému parlamentu. Skvěle vymyšlené.

Na rozdíl od Švýcarska, které je v Schengenu dobrovolně a může kdykoliv od Schengenu odstoupit, pokud by jej potkalo něco podobného, my jsme součástí Schengenu v rámci naší Smlouvy o přistoupení k EU. Bereme buď vše, nebo nic.

Lisabonská smlouva jde ještě dál. Dává EU nové a další pravomoci pokud jde o azylovou politiku. Pokud Lisabonská smlouva projde, stane se pro mě členství v EU neúnosné. Dnes víme, že nesmíme mít vlastní vízovou politiku, od 1. září nám zakážou stowattové žárovky, ale to je teprve začátek. Naše možnost cokoliv v EU ovlivnit bude po ratifikaci Lisabonské smlouvy zoufale minimální. Proto to říkám dopředu: Pokud projde Lisabon, stane se vytoupení z EU mým politickým programem.


Autor je předsedou Strany svobodných občanů