Kajmanské ostrovy

Forma státu: Britské zámořské území. Legislativu určuje 18členný jednokomorový parlament, 15 zastupitelů je voleno a 3 jsou jmenováni guvernérem, kterého jmenuje britská královna.

Populace: 45 436

Rozloha: 264 km2 (v Karibiku)

HDP na osobu: 42 000 USD

Nezaměstnanost: 2,6%

Inflace: 1,2% (měna: Kajmanský dolar)

Míra přerozdělování: Vláda přerozděluje 15% HDP

Daně: Od roku 1985, kdy zrušili roční daň z hlavy ve výši 10kajmanských dolarů, neexistuje na ostrovech přímé zdanění. Neexistuje ani dědická daň, daň z kapitálu, darovací daň ani daň z nemovitosti. Polovinu příjmů stát získává zdaněním dovozů (zejm. aut, benzínu a alkoholu), druhou polovinu uvalováním poplatků (např. za pracovní povolení platí cizinci ročně stovky kajmanských dolarů, za licenci k provozování pojišťovny se platí ročně 7 tisíc dolarů). Zdravotní pojištění není povinné, vláda poskytuje zdravotní pojištění jen svým zaměstnancům a případně lidem nad 60 let (ti platí státní pojišťovně 192 dolarů měsíčně a pojišťovna kryje některé účty za zdravotní péči, maximální pojistné plnění je 100 tisíc dolarů ročně). Kajmanské ostrovy se také dosud odmítají podřídit směrnici EU o zdaňování úspor občanů EU a úspory Evropanů tak i nadále nezdaňují. Od roku 2000 si lidé musí povinně přispívat do soukromých penzijních fondů měsíčně 250 kajmanských dolarů (zaměstnanec i zaměstnavatel) nebo 5% ze mzdy nižší než 5000 dolarů.

Zdroje: www.gov.ky www.cinico.ky www.eso.ky www.npo.gov.ky