Josef Holejšovský o přebírání eurolegislativy

Autor Josef Holejšovský
Datum 27.11.2003

„My přejímáme přesně tu legislativu, kterou má unie, nic víc po našich potravinářích nechceme… My nepřejímáme praxi unie, ale její legislativu. Jestli tyto předpisy někdo v unii nedodržuje, to už je jiná věc.“

Uvedl na námitku, že je naše veterinární správa přísnější než veterinární správy v EU, Josef Holejšovský (HN 27. 11. 2003), ředitel Státní veterinární správy, která nařídila na základě legislativy EU utratit za poslední měsíc stovky zdravých zvířat. Nejenže členské státy nevyžadují striktní plnění platné legislativy EU, kterou již zahrnuly do svého práva, ale, jak ukazuje graf, desítky směrnic schválených Radou ministrů dokonce národní parlamenty členských zemí vůbec nezačlenily do národní legislativy. Největším hříšníkem je Německo. Po přistupujících zemích se vyžaduje, aby implementovaly veškeré schválené směrnice.