Jednotná kontaktní místa

Status Zřízena zákonem 222/2009Sb. jako jednotky při živnostenských úřadech.
Rozpočet 18 000 000
Počet zaměstnanců 15

Hospodaření

Náklady jsou hrazené ze státního rozpočtu.

Činnost

Jednotná kontaktní místa podávají zájemcům informace o požadavcích nutných k získání oprávnění nabízet služby v jiném členském státě EU, sbírají od cizinců žádosti o povolení k poskytování služeb a předávají je dalším úřadům, které o takových žádostech rozhodují. Zřízení „Jednotných kontaktních míst“ nám nařizuje směrnice EU 123/2006. Činnost vykonává zatím 15 nových úředníků s platem 40 tisíc korun na 15 regionálních pobočkách při vybraných obecních živnostenských úřadech.

Hodnocení

Zákon, který jednotná kontaktní místa zřídil, se jmenuje „o volném poskytování služeb“, není ale o volném poskytování služeb, je o zřízení „Jednotných kontaktních míst“. Protože v České republice mohou volně podnikat cizinci již dnes za stejných podmínek jako domácí živnostníci, je hlavní novinkou zákona, kromě zřízení nového úřadu, ustanovení, že cizinec při „dočasném přeshraničním poskytování služeb“ nepotřebuje české živnostenské oprávnění, pokud má oprávnění z jiného státu EU nebo EFTA.

Verdikt

Myšlenka, že volné poskytování služeb lze zajistit novým úřadem, je scestná. Naopak, volné poskytování služeb se nejlépe zajistí rušením úřadů a rušením úředních povinností. Doporučujeme tedy zrušit nejen „Jednotná kontaktní místa“ při živnostenských úřadech (a to co nejdříve, než nabobtnají), ale i povinnost žádat o živnostenské oprávnění v případě tzv. volných živností. Volné živnosti mají být volné. Dokud ale budeme v EU, znamenalo by zrušení Jednotných kontaktních míst hrozbu pokuty od EU.