Jan Svěrák o financování filmů z daní

Autor Jan Svěrák
Datum 15.12.2011

„Média se nemají ptát, proč financovat umění z daní poplatníků, ale mají to konstatovat jako fakt.“ –Jan Svěrák (MF DNES, 15. 12. 2011)

Tak reagoval režisér Jan Svěrák na dotaz novinářky, proč si myslí, že by jeho podnikatelské záměry měli financovat daňoví poplatníci. Podle Svěráka film není jen zboží, ale je to i společenská reflexe, a tudíž musí být dotovaný. Panu Svěrákovi musíme říct, že dotovaná společenská reflexe je protimluv. Nemusíme vzpomínat na kulturní komise za komunismu, abychom to pochopili. Stačí se podívat na kritéria dnešních kulturních komisí, které přidělují dotace z „programu podpory filmového průmyslu“ v objemu půl miliardy korun. Citujme jedno z kritérií, na jehož základě lze žádat o podporu: „film reflektuje významnou českou nebo evropskou hodnotu, jako je kulturní rozmanitost / solidarita / rovnost / ochrana menšin nebo lidských práv / tolerance / ochrana životního prostředí.“ Ve svobodné společnosti není nutné, aby se film zaplatil ze vstupného a z reklamy. Když chce umělec tvořit v rozporu se vkusem diváků, má na to právo. Může si na ztrátový film vydělat jinou činností, může poprosit ostatní o podporu. Nemá ale právo brát peníze od daňových poplatníků pod hrozbou odsouzení k odnětí svobody, když nezaplatí