Jan Švejnar: „Jsem v ČR největším reprezentantem tržní společnosti.“

Autor Jan Švejnar
Datum 02.06.2010

„V určitém smyslu jsem v České republice tím největším reprezentantem tržní společnosti, ale na druhé straně zdůrazňuji, že trh má velké slabiny a že je třeba jej doplnit důslednou sociální politikou a to se zde stále střetává s odporem, a tudíž jsem rebelem nebo kacířem v tom, že jsem tím největším tržním ekonomem a zároveň zastáncem sociální podpory.“

Uvedl univerzální ekonom České televize Jan Švejnar na otázku redaktora, kdo dnes představuje v ekonomii rebelující větev, když on – Švejnar – je dnes typickým představitelem ekonomického mainstreamu (hlavního proudu).

V časopise Laissez Faire si ani nemyslíme, že by pan Švejnar byl největším reprezentantem tržní společnosti a největším tržním ekonomem. A ani si nemyslíme, že by byl rebelem v tom, že hájí existenci sociální politiky. Naopak se domníváme, že s odporem se stále střetávají zastánci volného trhu.

(zdroj)