Jan Macháček o politické unii

Autor Jan Macháček
Datum 12.06.2012

„Česká republika nemá ani žádný zásadní důvod odmítat politickou unii (i když zatím vůbec nevíme, o co jde), protože má jít patrně o to posílit demokratickou a politickou legitimitu a odpovědět tak na vyšší stupeň integrace a vzájemnou kontrolu v oblasti výkonné a ekonomické moci.“

Právě neodmítání toho, u čehož jsme nevěděli, o co jde, nás přivedlo v EU do situace, v níž se právě nacházíme. Mnozí evropští politici byli ve svém nadšení schopni podepsat cokoliv ještě dříve, než to bylo přeloženo do jejich mateřského jazyka. V případě politické unie je však naprosto jasně zřejmé, o co jde. V redakci Laissez Faire se naopak domníváme, že by ČR měla definitivně odmítnout další centralizaci moci a přesun kontroly mimo demokratický dosah českého voliče.

(zdroj)