Jacques Chirac: Což takhle zavést světové daně!

26. ledna 2005 na setkání předních politiků a businessmanů ve švýcarském Davosu vystoupil prezident Francie Jacques Chirac s návrhem na zavedení světových daní. Přinášíme výtažky z Chiracova projevu: „Ekonomické síly ponechány samy sobě jsou slepé a přispívají k marginalizaci nejchudších.“

„Nechci v žádném případě obcházet suverenitu států a jejich svrchovanou pravomoc uvalovat daně, když v současnosti neexistuje světový parlament, který by mohl světové daně odhlasovat. Ale to nemůže bránit tomu dojít ve spolupráci ke shodě na zavedení celosvětových daní.“

„Dnes navrhuji pouhé uvalení pokusné daně určené k boji proti AIDS. Nabízí se několik základů pro uvalení takové daně. Jednou možností je zdanění mezinárodních finančních převodů peněz. Tak by se dalo ročně vybrat 10 miliard dolarů. Je tu ještě druhá možnost. Což takhle vyzvat země, které ctí bankovní tajemství, aby vykompenzovaly částečně svůj podíl na daňových únicích – a zdanit převody peněz z a do takových zemí? Výnos této daně bychom použili na rozvoj. Třetí cesta: Což takhle zvážit možnost zdanění pohonných hmot na letadla a lodě! Tím bychom zmobilizovali dalších pár miliard dolarů. A ještě další metodu mám. Maličkou přirážku na tři miliardy letenek prodaných ročně po světě. Kupř. takový jeden dolar přirážky by nám vynesl minimálně tři miliardy dolarů.“

„Francie tyto návrhy během pár týdnů předloží kompetentním orgánům. Mezi ně patří OSN, EU, mezinárodní finanční instituce a specializované instituce jako Mezinárodní organizace pro civilní leteckou dopravu.“

„Současně je třeba – v planetárním měřítku – ustavit nové formy vlády pro globální trh, obdobně, jako to naši předkové v devatenáctém a dvacátém století udělali v národním měřítku.“ „Budoucností globalizace nesmí být ekonomika, kde se praktikuje sociální dumping, ale ekonomika s respektem k našim sociálním standardům.“