Ivan Langer o svobodě slova

Autor Ivan Langer
Datum 01.09.1999

„Jde o tak flagrantní porušení ústavy, a to konkrétně svobody projevu, že zákon o Ústavním soudu ani nepředpokládá mechanismus, jak se proti němu bránit.“

To prohlásil lvan Langer na adresu deníku MF Dnes, který odmítl uveřejnit předvolební inzerát ODS. Svoboda slova ale přece neznamená, že do domu pana Langera může přijít pan Ransdorf a začít agitovat a že pan Langer to v zájmu svobody slova musí strpět. To Ústava Ransdorfovi rozhodně nezaručuje. Naštěstí. MF Dnes je stejně tak soukromým majetkem jako Langerův dům.