Island

Rozloha: 103 000 km2

Populace: 299 388

Státní zřízení: Island je republikou od roku 1944, kdy přestal být součástí dánského království. Islandský parlament, Alþing, fungující od roku 930 je nejstarším parlamentem světa. V současnosti má jednokomorový parlament 63 křesel volených poměrným systémem.

HDP na osobu: 35 600 USD

Růst ekonomiky (2005): 5,7 %

Inflace: 4% (islandská koruna)

Nezaměstnanost: 2,1 %

Daně: Od ledna Island zavádí rovnou daň pro fyzické osoby. Sazba bude 35,73 % (22,75 % pro centrální vládu, 12,98 % pro obecní vládu) nad nezdanitelným minimem 320 tisíc Kč. (Letos naposledy lidé s příjmem nad 1,4 mil. Kč platí k základní sazbě přirážku ve výši 2 p.b.) Lidé pracující na moři mají nezdanitelné minimum za každý den na moři zvýšené o 700 Kč. Sazby daní Island snižuje nepřetržitě od roku 1991. Daň z příjmu právnických osob činí letos 18 % (ještě v roce 1989 byla 50 %) a je tak o čtvrtinu nižší než v ČR. Pro obchodní společnosti, které mají na Islandu sídlo, ale zabývají se obchodem mimo Island, platí sazba 5 %. Úroky, dividendy a příjmy z pronájmu podléhají jednotné srážkové dani ve výši 10%. Sociální pojistné má sazbu 5,79%, snižuje se, pokud si lidé spoří na důchod sami. Daň z majetku má sazbu 0,6 % a vztahuje se na nemovitý a další majetek v hodnotě nad 3,3 milionu Kč. DPH na Islandu má sazbu 24,5 %. K původně jediné sazbě byla zavedena snížená sazba ve výši 14 % na potraviny, elektřinu a topení. Dědická daň je 5 % z majetku nad 3,3 mil. Kč. Státní důchody financované z daní se vyplácejí od věku 67 let pro muže i ženy a činí v průměru 13 % dělnické mzdy, valorizují se jen podle inflace. Lidé si navíc musí přispívat 10 % mzdy do penzijních fondů, ty vyplácejí důchody bez státního přerozdělování. Vláda celkově přerozděluje 43 % hrubého domácího produktu, vláda hospodaří s dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem.

Zahraniční vztahy: Island nemá pravidelnou armádu. Vojenskou ochranu zajišťuje na základě smlouvy z roku 1951 armáda Spojených států, která má strategickou základnu ve městě Miðnesheiði. Island je spolu s Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Norskem členem Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Je také součástí evropské dohody o volném obchodu „Evropský hospodářský prostor“, která mu umožňuje volnou výměnu zboží se zeměmi Evropské unie.

Zdroje: http://eng.fjarmalaraduneyti.is, CIA factbook