Intervenční ceny EU zdražily cukr o 40 procent

Cukr zdražuje vlivem intervenčních cen nařízených Evropskou unií. EU určuje ceny cukru (a dalších zemědělských komodit) pomocí „nařízení Evropské komise“. Institucí pověřenou intervenčními nákupy, jejichž smyslem je vyhnat ceny cukru na úroveň nařízenou Evropskou unií, je Státní zemědělský intervenční fond. Cukr nakoupený intervenčními nákupy skladuje Státní zemědělský intervenční fond ve svých skladech. Poté je buď vyvážen pod cenou do třetích zemí, nebo likvidován. V eurospeaku se těmto antitržním opatřením říká „tržní opatření.“ Na tato opatření je pro ČR v rámci dotací EU vyčleněno ročně asi 4 miliardy korun. Daňový poplatník zaplatí tudíž dvakrát: nejprve platíme daně na český příspěvek do EU, a když jsou tyto peníze vynaloženy na intervenční nákupy, platíme podruhé ve formě vyšších cen na trhu.