Intergram – kolektivní správce

Status Nezávislá společnost umělců a výrobců Intergram vznikla v roce 1990. V roce 2001 ji Ministerstvo kultury svým rozhodnutím 3209/2001 ustanovilo kolektivním správcem podle zákona č. 121/2000 Sb.
Rozpočet 321 000 000
Počet zaměstnanců 29

Hospodaření

Příjmy kolektivního správce jsou naplňovány speciální daní zvanou autorské poplatky, které platí hotely, diskotéky, televizní a rozhlasové stanice, ale i ostatní lidé. Na rozpočtu Intergramu se podílí 127 miliony poplatky televizních a rozhlasových stanic, 66 miliony poplatky za veřejnou produkci zvuku a obrazu. Dále tuto „spotřební daň“ platíme za prázdné nosiče dat (CD, DVD, …), které se na rozpočtu podílí 57 miliony.

Činnost

Správce zastupuje 12274 umělců a výrobců audiovizuálních záznamů ve vybírání autorských poplatků. Dále se zabývá hledáním dalších plátců poplatků, právní pomocí pro zastupované a vyhlašováním ocenění pro umělce v důchodu. Od roku 2005 již podruhé žaluje na český stát u Evropské komise za to, že nemocnice ze zákona autorské poplatky nejprve nemusely platit a nyní za to, že je nemusí podle zákona platit v plné výši.

Hodnocení

Každý umělec (herec, zpěvák, …) dostává honorář na základě smlouvy za odvedenou práci. Autorské poplatky vytváří duplicitní platbu za totéž. Pokud by se umělci chtěli sdružovat a financovat si rozpočet sdružení ze svých zdrojů, bylo by vše v pořádku. Je však naprosto nespravedlivé, aby byla takováto společnost financována z veřejně vybíraných poplatků a ještě větší množství přerozdělovala. Je také nespravedlivé, aby byli lidé trestáni autorským poplatkem pro případ, že by na prázdných médiích náhodou hodlali uchovávat díla zastupovaných autorů a aby platili poplatky za to, že veřejně produkují hudbu, ke které mají řádné svolení autora, a za něž mu už jednou zaplatili.

Verdikt

Nezávislá společnost není státní organizací, a tudíž ji není možné zrušit. Měl by však být okamžitě zrušen zákon o autorských poplatcích a kolektivní správě, který nespravedlivě pokutuje nevinné. V souvislosti se zrušením tohoto zákona by mělo být zrušeno i pověření ministerstva kultury, které legalizuje přerozdělování Intergramem.