Intelektuálova apokalyptická kaskáda

J. Michaels definoval sekvenci několika kroků, které umožňují uvést téma na první strany novin a do ohniska politické diskuse. Ríká jim apokalyptický stroj či intelektuálova apokalyptická kaskáda.

  1. Vytvoř problém a definuj jej jako apokalypsu
  2. Prezentuj svou vizi ve vědeckých termínech a snaž se přesvědčit laiky, že tento pohled sdílí naprostá většina vědců v daném oboru
  3. Zveřejni strašidelné prognózy toho, co se stane v případě, že vlády nepřijmou opatření, která navrhuješ – pamatuj: jen hrozivě znějící vize přitáhnou pozornost médií
  4. Kontaktuj lobbyistické skupiny, které budou mít prospěch z opatření, která prosazuješ a snaž se získat jejich podporu
  5. Stane-li se Tvůj problém součástí politické agendy a veřejné diskuse, vyber si ze dvou možností:
  6. Vstup do politiky se svým problémem nebo vytvoř nový problém a sled kroků opakuj.

 

Citováno z přednášky Mojmíra Hampla na semináři Centra pro ekonomiku a politiku s názvem „Environmentalismus – rozumná politika, nebo další pokus o omezování svobody člověka?“ (http://web.iol.cz/cep).