Hongkong

Forma státu: Čínské území se zvláštním statutem. Velká Británie měla Hongkong pronajatý od Číny od roku 1898 na 99 let, před deseti lety jej předala pod čínskou správu. Na základě předávací smlouvy ponechá Čína Hongkongu samostatnost ve vnitřních záležitostech minimálně do roku 2047. Legislativu určuje 60členný parlament, který je z poloviny volen obyvateli nad 18 let a z poloviny jmenován obchodními cechy, které si volí zástupce mezi sebou.

Populace: 7 milionů

Rozloha: 1092 km2

HDP na osobu: 37 300 USD

Růst HDP: 6,8% (2006)

Nezaměstnanost: 4,9 %

Inflace: 2,2 % (měna: hongkongský dolar). Peníze nevydává státní centrální banka, ale místní soukromé banky pod podmínkou dodržování stoprocentního krytí (každý vytisknutý hongkongský dolar musí být kryt rezervou amerických dolarů).

Míra přerozdělování: 18% HDP

Daně: Na základě ústavy Hongkongu nesmí Čína vybírat pro sebe na Hongkongu žádné daně. Závazek nízkých daní a nulových cel je zakotven v ústavě. Na Hongkongu nemají cla, kapitálové daně, srážkové daně, žádnou DPH či daně z obratu ani žádné majetkové daně. Firmy platí 17,5% za zisku a jednotlivci 16% ze mzdy (alternativou této rovné daně je progresivní stupnice 2-19% a poplatník si volí, co je pro něj výhodnější). Ještě existuje 3% hotelová daň z ceny ubytování a spotřební daně z cigaret: 16 dolarů (41 Kč) na krabičku, benzín 6,06 dolaru (15,7 Kč) na litr a pivo 20% ceny. Na důchodové pojištění do penzijního fondu si musí zaměstnanci mezi 18 a 65 lety odvádět 5% mzdy, ale maximálně jen tisíc dolarů (2600 korun). V 65 letech fond vyplácí naspořené příspěvky a občan si za ně může nakoupit doživotní rentu, v případě odstěhování z Hongkongu je naspořená částka vyplacena předčasně.

Zdroje: www.info.gov.hk/basic_law www.voterregistration.gov.hk www.ird.gov.hk www.customs.gov.hk www.mpfa.org.hk