Hernando de Soto: The Mystery of Capital

Hernando de Soto, jehož kniha The Other Path vzbudila před deseti lety velkou pozornost a stala se bestsellerem nejen na americkém kontinentu, nyní přicházi s výsledkem svých rozsáhlých a dlouhodobých výzkumů v zemích Třetího světa a pokouší se objasnit příčiny jejich nynějšího stavu v kontrastu k zemím vyspělého Západu. Nosnou konstrukci díla definuje hned podtitul: „Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else“ Tuto větu lze modifikovat i takto: Proč se země, které po pádu svých absolutistickfch vlád otevřely své ekonomiky v největší možné míře a provedly všechna možná opatření, nedočkaly výraznějšího posunu dopředu? Problém podle Hernanda de Sota spočívá v nedostatečné právní ukotvenosti statutu soukromého vlastnictví a hlavně v malé možnosti kvůli špatné právní infrastruktuře s tímto majetkem jakkoliv disponovat a vytvářet tak další hodnoty: „The enterprises of the poor countries are very much like corporations that cannot issue shares or bonds to obtain new investment and finance. Without representations, their assets are dead capital.“ Přečtení této knihy lze doporučit nejen za účelem poznání příčiny rozdílu mezi Západem a zbytkem světa, ale i pro pochopení nezastupitelnosti soukromého vlastnictví a podstaty kapitálu.

 

„The Mystery of Capital has the potential to create a new, enormously beneficial revolution, for it addresses the single greatest source of failure in the Third World and ex-communist countries – the lack of a rule of law that upholds private property and provides a framework for enterprise. It should be compulsory reading for all in charge of the ‘Wealth of Nations’.“

Margaret Thatcher, former Prime Minister of the United Kingdom

 

„A very great book … powerful and completely convincing. It will have a most salutary effect on the views held on economic development.“

Ronald Coase, Nobel Laureate in Economics