Heligoland

Ostrov Heligoland (70 km od ústí Labe) patří Německu od roku 1890, kdy jej získalo od Velké Británie výměnou za východoafrický ostrov Zanzibar. Podmínkou převodu bylo, že si jako bývalá britská kolonie ponechá pokud možno vlastní zákony, pokud jde o vnitřní záležitosti. Tato výjimka byla udržena dodnes a ostrov požívá výjimku z práva EU a neplatí se na něm DPH, spotřební daně a clo. Británie se chopila dočasně vlády nad ostrovem ještě po druhé světové válce. Britové evakuovali obyvatele do Německa, aby masivními nálety rozbombardovali veškerá německá vojenská zařízení. Pod německou vládu vrátila Británie ostrov v březnu 1952. Heligoland má 1650 obyvatel fríské národnosti, kteří mají od roku 1990 právo používat fríštinu jako úřední jazyk. Letošní zvýšení německé DPH z 16 na 19% přijali Heligolanďané s radostí – nakupování na Helgolandu s nulovou DPH je nyní pro Němce ještě výhodnější.

Zdroje: http://nationalarchives.gov.uk www.deutsche-schutzgebiete.de/helgoland.htm