Günter Verheugen lituje vstupu Polska do EU

Autor Günter Verheugen
Datum 25.11.2003

„Jestli takto hodlá Polsko zahájit své členství, lituji, že jsem se tolik zasazoval o jejich přijetí do EU.“

Uvedl německý komisař EU pro rozšíření Günter Verheugen (EUobserver.com, 25. 11. 2003). Podle EUobserveru takto Verheugen reagoval na skutečnost, že Polsko při jednáních o návrhu evropské ústavy trvá na hlasovacích pravidlech v Radě EU tak, jak byla vyjednána ve Smlouvě o přistoupení. Nová pravidla obsažená v návrhu euroústavy při hlasování zvyšují váhu Německa a snižují váhu Polska. Snižují také váhu České republiky, ale náš ministr zahraniční si to nemyslí.