Grónsko

Rozloha: 2 miliony km2

Populace: 56 361

Státní zřízení: Samosprávné území uznávající dánskou královnu. Gróňané volí 31členný jednokomorový parlament. Dánsko je zodpovědné za zahraniční vztahy a obranu.

HDP: 20 000 USD na hlavu

Inflace: 1,6 % (měna: dánská koruna)

Nezaměstnanost: 6 %

Daně: V Grónsku neexistuje DPH, dědické daně, daně z kapitálových výnosů ani daně z nemovitosti. Existuje jen rovná daň z příjmu ve výši 11 % nad nezdanitelným minimem 8000 dánských korun (sazbu a minimum určuje parlament každoročně při schvalování rozpočtu, který se sestavuje jako vyrovnaný). Kromě centrální sazby existují sazby určené jednotlivými obcemi, ty se pohybují v jednotlivých obcích od 19 do 29 %. Stát vybírá na daních od občanů celkem 32 % hrubého domácího produktu (oproti 49,5 % v Dánsku). Grónsko ale získává roční grant od dánské vlády ve výši 2,7 mld. dánských korun (10 miliard CZK), za to, že nadále uznává dánskou královnu za svoji panovnici. Dalších 32 milionů dánských korun dostává Grónsko od Dánské centrální banky jako podíl na zisku (odvozený od počtu obyvatel) za to, že používá dánskou korunu jako oficiální měnu a 288 milionů dostává od EU za licence k rybaření v Grónských vodách. Díky těmto zahraničním transferům grónská vláda utrácí dvakrát tolik, co vybere na daních, a přitom hospodaří s přebytkem.

Zahraniční vztahy: Grónsko se stalo spolu s Dánskem jako dánské území členem Evropských společenství v roce 1973, přestože přes 70% voličů v Grónsku hlasovalo proti vstupu. Po té, co Grónsko získalo v roce 1979 samosprávný status, konalo se 23. února 1982 úspěšné referendum o vystoupení z ES. Následně členské země uzavřely dodatek k zakládající smlouvě, který stanoví, že se zakládající smlouva nevztahuje na Grónsko. Hlavním důvodem vystoupení bylo, že se Grónsko nechtělo dělit s EU o rybolovní práva ve svých vodách.

Zdroje: www.statgreen.gl/english/publ/yearbook, CIA Factbook