George Bain o minimální mzdě ve Velké Británii

Autor George Bain
Datum 02.04.1999

„Poprvé je stanovena spodní hranice mezd, což zabrání nejhorším případům vykořisťování.“

Tak už došlo i na Velkou Británii. Politiky tzv. nové levice slaví úspěch. Jak řekl předseda Komise pro nízké platy George Bain, s vykořisťováním je konec. Ustanovení o minimální mzdě se sice nebude týkat pomocnic v domácnosti – to by prý bylo neúnosné a vedlo by to k jejich propouštění – ale ve zbytku ekonomiky se prý minimální mzda neprojeví propouštěním, nýbrž nárůstem mezd. Inu, nová logika nové levice. Stovky kontrolorů jsou připraveni vymáhat od „vykořisťovatelů“ velké pokuty, čímž ještě dojde ke vzniku nových pracovních míst. Příště nepochybně dojde i na ostatní případy vykořisťování a problém nízkých mezd bude jednou pro vždy vyřešen. Navíc s největší pravděpodobností vzniknou nová pracovní místa. Už aby i ta naše přestárlá levice přijala tyto „nové“ praktiky. Všem bude hned lépe.

(zdroj: Lidové noviny, 2. 4. 1999)