Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Status Fond byl zřízen zákonem 362/2000 Sb.
Rozpočet 30 000 000
Počet zaměstnanců 4

Hospodaření

Tato státní instituce je rekordmanem v mzdových provozních výdajích. Průměrný plat zaměstnanců je 146 tisíc korun měsíčně. Fond je přitom mimo jakoukoliv pozornost ministerstva financí. Fond hospodaří se státními dotacemi a s příspěvky, které do něj musí povinně odvádět 50 licencovaných obchodníků s cennými papíry. Státní dotace fondu v roce 2008 činila 800 milionů korun. Příspěvky placené obchodníky činí 0,01% hodnoty investovaného majetku klientů, a 2% hodnoty provizí placených klienty za služby obchodníkům. Roční výnos z příspěvků činí 120 milionů korun.

Činnost

Fond vybírá příspěvky od obchodníků s cennými papíry a vyplácí odškodnění ve výši 90 % investic klientům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry. Fond dosud převzal závazky ve výši 2 miliard korun po 10 zkrachovalých soukromých investičních společnostech (Private Investor, a.s., KTP Kvantum a další).

Hodnocení

Investování do cenných papírů je riskantní činnost, kterou lidé podstupují dobrovolně s vidinou zisku a s vědomím rizika. Riziko by mělo zůstat na investorech a stát by se o ně neměl starat. Stát svým zásahem vytváří morální hazard a vzbuzuje v investorech lačných po zisku dojem, že jsou zbaveni rizika. Chtějí-li se někteří obchodníci pojistit dobrovolně, nechť tak činí, stát má dát ale od nich ruce pryč. Dost na tom, že stát garantuje vklady v bankách.

Verdikt

Fond je třeba zrušit, jakož i povinnost obchodníků odvádět fondu příspěvek z hodnoty majetku klientů. Investování do cenných papírů není oblast, v níž by se měl o lidi starat stát. Fond jsme museli zřídit na základě směrnice Evropské unie 7/1997, která nařizuje členským zemím EU organizovat systém odškodňování investorů. Dokud budeme členy EU, nesmíme fond zrušit pod hrozbou finančních sankcí EU.