Forrest Carter: Škola Malého stromu (The Education of Little Tree)

Příběh laissez faire v lesní moudrosti Čerokíů

Kniha vypráví příběh komunity míšenců indiánského kmene Čerokíů a skotských přistěhovalců, kteří žili (a žijí) v horách americké Oklahomy, kde vytvořili specifickou kulturu horalů se smyslem pro nezávislost.

Škola Malého Stromu je příběh šestiletého chlapce, který je v zapadlém koutě Spojených států v době Prohibice vychováván čerokíjsko-skotskými prarodiči v duchu nezávislosti a lesní moudrosti na chudé farmě v oklahomských horách.

Horalové žijí svým tradičním farmářským způsobem života a na tajném úkrytu v lese pálí kukuřičnou whisky (námezdní práci s hrdostí odmítají). Umění řemesla se předává z otce na syna, ale v době Prohibice čelí horalové šikaně ze strany pro ně cizorodého Zákona – výtvoru vzdálených politiků, kteří nechápou, že horalové jejich zákony nepotřebují, že jen chtějí, aby je politici nechali být.

Horalové znají lesní modrost, vědí, že v přírodě vládne zákon přírodního výběru a že přírodní zákony nelze měnit.

Politici a jejich Zákon – vznikající ve vzdáleném centru – jsou hlavním nepřítelem nezávislých horalů. Jejich střet se Zákonem vrcholí, když je prarodičům odebrán šestiletý vnuk Little Tree a je poslán do sirotčince, kde je vychovateli šikanován pro nevinné nechápání křesťanské etiky.

V díle se zrcadlí historie národa Čerokíů, který na rozdíl od jiných severoamerických indiánů tvořil už před příchodem Evropanů kvazistátní nekočovné společenství, národa, který v době americké Občanské války stál na straně Konfederace a po válce čelil násilnému vysídlení ze své původní domoviny. V myšlení hlavní postavy Dědečka se odráží i politická filosofie Forresta Cartera, autora čerokíjského původů, který působil jako speechwriter pravicových politiků v Alabamě a obhajoval partyzánský odboj rebelů proti Federaci. Kniha je dobrou četbou jak pro dospělé, tak děti.

Vydalo nakladatelství KALICH v r. 2007 v překladu Lubomíra Miřejovského.