Falklandy

Forma státu: Britské zámořské území. Legislativu určuje 10členný jednokomorový parlament, 8 zastupitelů je voleno a 2 jsou jmenováni guvernérem, kterého jmenuje britská královna.

Populace: 2 913

Rozloha: 12 173 km2 (v Atlantiku, u břehů Argentiny)

HDP na osobu: 50 000 USD

Nezaměstnanost: 0 %

Inflace: 1,2 % (měna: Falklandská libra – 1:1 k britské libře)

Míra přerozdělování: Vláda přerozděluje 50% HDP, nicméně obyvatelé platí vládě jen 6% HDP na daních. Zbytek vláda získává za licence k rybolovním právům od zahraničních rybářských společností.

Daně: Jediná daň na ostrovech je daň z příjmu. Výdělky do 12 000 liber (500 000 Kč) nejsou zdaňovány, výdělek nad touto hranicí je daněn 20 %, resp. nad 24 000 liber (1 000 000 Kč) 25 %. Firmy platí ze zisku 20%. Povinné penzijní pojištění činí pro zaměstnance 34 liber (1400 Kč) a 34 liber pro zaměstnavatele, OSVČ platí 68 liber (2800 Kč). Lidem nad 64 let je vyplácen důchod 408 liber (17 000 Kč). Základní zdravotní péči platí občanům vláda. Po vítězné válce s Argentinou stanovila Velká Británie okruh 200 mil kolem ostrovů s právem rybolovu pod jurisdikcí ostrova. Prodej licencí k rybolovním právům vynáší vládě 25 milionů liber z celkového rozpočtu ve výši 42 milionů liber. 8 milionů liber vynáší úrok z devizových rezerv ve výši 360 milionů dolarů, daně jsou celkem jen 6 milionů liber.

Obrana: Za obranu je odpovědná Velká Británie, která má na ostrovech vojenskou základnu o 500 mužích. V roce 1982 odrazila armáda Jejího Veličenstva invazi Argentiny, přičemž vybojovala i rozšířené teritoriální vody, které Falklandám umožňují vydělávat na rybolovních licencích.

Zdroje: www.falklands.gov.fk www.falklandislands.com/government/currency_tax.asp, www.theledger.com