Faerské ostrovy

Rozloha: 1399 km2

Populace: 47 246

Státní zřízení: Samosprávné území uznávající dánskou královnu. Jednokomorový 32členný parlament volen poměrným zastoupením

Historie: Po rozdělení Norsko-dánské unie připadly Faerské ostrovy (a Island) Dánsku. O osamostatnění od Dánska rozhodlo referendum v roce 1946. V roce 1948 s osamostatněním souhlasil dánský parlament za podmínky, že budou uznávat dánského krále. Za to platí Dánsko Faerským ostrovům roční grant ve výši 630 milionů korun (2,3 mld. Kč). V roce 1973 Faeřané odmítli vstoupit do Evropských společenství a Faerské ostrovy tak zůstaly na rozdíl od Dánska územím, na něž se nevztahují evropské směrnice a regulace.

HDP: 23 627 dolarů na obyvatele, ekonomický růst byl v posledním roce 10%

Inflace: 0,6% Faerská koruna je směňována 1:1 k dánské koruně a je vydávána Dánskou centrální bankou, která si také ponechává výnos z emise peněz

Nezaměstnanost: 3,5%

Daně: Na Faerských ostrovech mají rovnou daň. DPH se platí s rovnou sazbou 25% (stejně jako v Dánsku). Daň ze zisku firem je 20%, ta se vztahuje i na kapitálové výnosy. Zaměstnavatelé platí sociální pojištění ve výši 2,65% mzdy, zaměstnanci ve výši 2,5 % mzdy. Jednotlivé kraje uplatňují rovnou daň, která se liší kraj od kraje a pohybuje se mezi 15 a 22,5 % (hlavní město Thórshavn má 19 %). Jedinou výjimkou z rovné daně je daň placená centrální vládě Faerských ostrovů, která má progresivní stupnici, ale platí pravidlo, podle kterého zdanění nesmí v součtu s krajskou daní přesáhnout 50 % příjmu. Na Faerských ostrovech nemají žádnou daň z nemovitosti ani z jiného majetku.

Zahraniční vztahy: Faerské ostrovy mají bilaterální dohody o volném obchodu se Švýcarskem a dalšími zeměmi. Obchod s EU upravuje dohoda, která vyjímá z volného obchodu řadu položek, mimo jiné energie, ryby a zemědělské komodity. V těchto dnech probíhá ve faerském parlamentu jednání o připojení k Evropské zóně volného obchodu (EFTA), kam patří Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Vstup nové země do EFTA by posílil význam této organizace jako alternativy Evropské unie.

Zdroje: www.landsbank.fo   www.tinganes.fo www.tollskatt.fo www.uf.fo   http://old.landsbank.fo/infomem.pdf