Evropská komise vyslyšela petici výrobců svíček

Evropská komise 14. 11. 2008 vydala nařízení č. 1130/2008, kterým zavedla 66% dovozní cla na dovoz svíček z Číny. Vyslyšela tak stížnost evropských výrobců svíček, jmenovitě firem Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB a SER Wax Industry and Vollmar GmbH. Předmětem stížnosti požadující zavedení mimořádných cel jsou „svíčky, svíce a podobné výrobky…a jiná svíčková světla pro použití venku“, přičemž podle Komise „Žadatelé poskytli důkazy o tom, že se dovozy dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky celkově zvýšily“. Žadatelé v petici dále uvedli, že „objemy a ceny dotčeného dováženého výrobku mají kromě jiných dopadů… i nepříznivý vliv na podíl výrobního odvětví Společenství na trhu a na jím prodaná množství, což vede k závažným nepříznivým důsledkům pro celkový výkon, finanční situaci a zaměstnanost ve výrobním odvětví Společenství.“ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137898.init.cs.C43-2008.pdf

Pro čtenáře Laissez Faire a studenty ekonomie nemusíme dodávat, že výsledkem bude zdražení svíček na trhu v Evropské unii, zvýšení zisků zmíněných německých a holandských výrobců svíček a krach výrobců svíček v Číně. U příležitosti tohoto nařízení EU a na počest francouzského liberálního ekonoma Frédérica Bastiata přetiskujeme v tomto čísle LF klasické liberální dílo Petice výrobců svíček.