EU zahájila masivní nákupy másla

Cena másla na trhu v České republice klesla za poslední rok o pětinu, a to se znelíbilo Evropské komisi. Ta promptně nařídila České republice zahájit intervenční nákupy. „Evropská komise zahájila nařízením Komise (ES) č. 541/2006 ze dne 31. března 2006 intervenční nákup másla v ČR“, uvedl Ing. Josef Běhal, CSc., z oddělení intervencí živočišných komodit Státního zemědělského a intervenčního fondu. Intervenční cena je nařízena na úrovni 70,61 euro za velkoobchodní 25kilový blok másla. Lze proto očekávat, že se maloobchodní cena vrátí na úroveň kolem 30 korun za čtvrtkilové balení. Fond během července nakoupil 852 tun másla. Tyto výdaje na nákupy, zmrazení a skladování másla, jejichž jediným cílem je zvýšit cenu na úroveň nařízenou evropskými byrokraty, budou vykazovány jako plusový příjem v bilanci transferů mezi Českou republikou a EU. (více o máslové regulaci a EU v LF 3/2004)