EU nám zvýší poplatky za bankovní výpisy

Statisíce klientů českých bank dostali v říjnu dopis, v němž jim banka sděluje, že bez ohledu na to, že si s ní domluvili zasílání papírových výpisů jednou ročně, jim nově bude výpisy posílat opět měsíčně – a účtovat za to příslušné poplatky.

Např. Komerční banka svým klientům píše: „Komerční banka … automaticky od 1. 11. 2009 převede všechny výpisy s delší frekvencí než jeden měsíc na výpisy měsíční. Pokud v současné době za předávání výpisu s frekvencí delší než měsíční platíte poplatek dle Sazebníku, tento poplatek bude změněn na poplatek odpovídající měsíční frekvenci. To samé také v případě, pokud jsou Vám výpisy zasílány poštou pololetně nebo ročně (tento způsob je nyní zadarmo).“

Zaslání výpisu stojí přes deset korun, takže náklady na tuto regulaci mohou dosáhnout sta milionů. Z našich kapes.

Za tyto nové poplatky a papírování však nyní nemůžeme nadávat bankám, ale Evropské unii.

Parlament kvapně schválil zákon 284/2009 o platebním styku. V něm na základě Směrnice EU č. 64/2007 o platebních službách nařizuje měsíční výpisy: „informace … se poskytují nebo zpřístupňují pravidelně nejméně jednou měsíčně a dohodnutým způsobem, který plátci umožňuje dané informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.“ Současně EU dovoluje členským státům nařídit bankám výpisy zdarma: „Členské státy mohou vyžadovat, aby poskytovatel platebních služeb jednou měsíčně poskytoval informace na papíře bezplatně.“

Oběd zdarma (free lunch) neexistuje

Česká republika „možnosti“ nařídit bezplatné výpisy zdarma nevyužila. Možná výpisy „zdarma“ nabídnou některé banky v rámci boje o klienta. I když některé banky dobrovolně nabídnou výpisy „zdarma“, nebo i když některé členské státy využijí možnosti směrnice a nařídí bankám zasílat výpisy „zdarma“, ty stamiliony to bude stát beztak. Banky zvýší poplatky za vedení konta nebo sníží úročení. Oběd zdarma neexistuje!

Jedna banka již vymyslela, jak směrnici obejít: Bude nabízet klientům měsíční papírové výpisy na požádání na pobočce. Pro klienta se nic nezmění, dál bude papírové výpisy dostávat ročně či čtvrtletně, pohotové informace bude mít v mobilu – tak jak si to s bankou dříve dohodl. Měsíční výpisy budou na pobočce na vyžádání. EU se nažere a koza zůstane celá.

Zákon byl schválen bez řádného projednání, kvapně v prvním čtení, bez diskuse proto, aby se to stihlo do 1. 11. 2009 a EU nevyměřila České republice sankce.

Donedávna jsme žili bez zákona o platebním styku. Nyní potřebujeme zákon o 50 stranách a 8 směrnic a nařízení EU, která definují, že „platební transakcí je vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků“. Prý to nyní musí být jednotně definováno ve všech 27 členských zemích EU. Cílem je samozřejmě pouze regulovat a kontrolovat.

Včera zákaz žárovek, dnes povinné měsíční výpisy. Vše pro naše blaho. Podle zastánců Lisabonské smlouvy je EU dnes málo efektivní a je potřeba zmenšit váhu hlasu ČR a odstranit ve zbylých oblastech právo veta, aby podobných opatření pro blaho českých spotřebitelů mohlo být mnohem více.


Autor je předsedou Strany svobodných občanů