EU je odhodlána nařizovat nám stále více omezení pro naše blaho

Vrcholní představitelé 27 členských států EU podepsali 13.12. pod vlajkou EU a za zvuků hymny EU Lisabonskou smlouvu, která se od předtím zavržené euroústavy liší především v tom, že v ní není zmíněna vlajka EU a hymna EU.

Z lisabonského ceremoniálu se politici přesunuli do Bruselu na zasedání Rady EU, kde konstatovali: „Lisabonská smlouva poskytuje Unii stabilní institucionální rámec pro dohlednou budoucnost. Unie se bude moci plně soustředit na konkrétní budoucí výzvy, včetně globalizace a změny klimatu.“

„Jsme odhodláni přinášet prospěch našim občanům a lidem na celém světě. Společně zajistíme, že globalizace bude zdrojem příležitostí, nikoliv hrozbou. Proto budeme i nadále budovat silnější Unii pro lepší svět.“

Jinými slovy, 27 premiérů, včetně českého, se těší, že Evropská unie bude moci snadněji (pomocí většinového hlasování) nařizovat členským zemím kvóty pro neefektivní výrobu elektřiny ze slunce a větru a benzínu z obilí a řepky, přidělovat podle vlastního uvážení jednotlivým zemím povolenky na spotřebu uhlí a ropy, omezovat přesouvání výroby ze západu na východ EU pod záminkou krocení globalizace, vymýšlet nová dotační schémata a přisvojovat si libovolné nové pravomoci na úkor občanů a členských států bez nutnosti dalších ratifikací.

Nemyslíme si, na rozdíl od premiérů, že nová euroústava a nové regulace budou pro naše blaho. Definitivní rozhodnutí je v rukou poslanců a senátorů, kteří mohou nezvednutím ruky pro Lisabonskou smlouvu alespoň zachovat stávající stav.