Energetický regulační úřad

Status Úřad byl zřízen 1. 1. 2001 tzv. energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.
Rozpočet 121 000 000
Počet zaměstnanců 99

Hospodaření

Úřad je financován z daní jako samostatná kapitola státního rozpočtu.

Činnost

Úřad ze zákona reguluje ceny na trhu s elektřinou a plynem a poskytuje licence k provozování tepláren, elektráren a distribučních sítí na energie. Na základě zákona stanovuje tzv. příspěvek na obnovitelné zdroje, který platí odběratelé elektřiny a který distributorům elektřiny kompenzuje povinnost vykupovat drahou elektřinu ze solárních panelů, větrníků, malých vodních elektráren a ze spalování biomasy. Na rok 2010 byl příspěvek na tzv. obnovitelné zdroje stanoven na 166 Kč bez DPH za megawatthodinu. Úřad též jezdí v rámci programu EU radit Ukrajině jak začít regulovat energetický trh podle pravidel EU.

Hodnocení

Úřad je zbytečný. Do roku 2000 jsme se bez něj obešli. Kdyby neexistovala povinnost vykupovat elektřinu z větrných a solárních elektráren, nemusel by úřad stanovovat jejich výkupní ceny a nebylo by ani nutné, aby se u úřadu muselo žádat o licence na stavby elektráren. Stavba elektráren i distribučních sítí by měla být ponechána soukromému jednání mezi investorem a vlastníky dotčených pozemků.

Verdikt

Je potřeba zrušit celý zákon 180/2005, který nařizuje vykupování drahé elektřiny z větrných a solárních elektráren. Pak bude možné zrušit i celý Energetický regulační úřad. Daňoví poplatníci by ušetřili ročně nejen přes 10 miliard korun, které doplácíme na tzv. obnovitelné zdroje, ale ušetřili bychom i 121 milionů na provoz úřadu a prodat by se mohlo sídlo úřadu v četní hodnotě 40 milionů korun.