Divadelní ústav

Status Divadelní ústav byl zřízen v 50. letech minulého století a je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury.
Rozpočet 45 000 000
Počet zaměstnanců 50

Hospodaření

Úřad hospodaří se státními a evropskými dotacemi. Prodej vlastních publikací pokrývá 1% výdajů.

Činnost

Úřad zaměstnává 50 úředníků a teatrologů. Hlavním předmětem činnosti je provozování Kanceláře Culture 2000, což je dotační program EU. V kanceláři se můžete přihlásit o grant na divadelní kousek. Pro letošek na téma „Jak mohou na celoevropské úrovni občané přispět k identifikaci, evaluaci a výměně zkušeností a příkladů dobré praxe mezikulturního dialogu?“ Divadelní ústav vám za poplatek poskytne konzultace při sepisování žádosti. Kdyby vám téma nevyhovovalo, byl vypsán ještě jiný grantový program – „Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky evropské unie v této oblasti“. Hlavním nákladem úřadu kromě platů jsou výlohy na zahraniční cesty. Dodržuje se pravidlo, aby každý zaměstnanec vyjel na zahraniční festival minimálně jednou ročně. Úřad též vydává ročenku Divadelní adresář a čtvrtletník Divadelní revue a další publikace a provozuje knihovnu divadelní literatury a internetovou stránku divadlo.cz s programem divadel.

Hodnocení

Úřad zaměstnává 50 úředníků a teatrologů. Hlavním předmětem činnosti je provozování Kanceláře Culture 2000, což je dotační program EU. V kanceláři se můžete přihlásit o grant na divadelní kousek. Pro letošek na téma „Jak mohou na celoevropské úrovni občané přispět k identifikaci, evaluaci a výměně zkušeností a příkladů dobré praxe mezikulturního dialogu?“ Divadelní ústav vám za poplatek poskytne konzultace při sepisování žádosti. Kdyby vám téma nevyhovovalo, byl vypsán ještě jiný grantový program – „Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky evropské unie v této oblasti“. Hlavním nákladem úřadu kromě platů jsou výlohy na zahraniční cesty. Dodržuje se pravidlo, aby každý zaměstnanec vyjel na zahraniční festival minimálně jednou ročně. Úřad též vydává ročenku Divadelní adresář a čtvrtletník Divadelní revue a další publikace a provozuje knihovnu divadelní literatury a internetovou stránku divadlo.cz s programem divadel.

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady a barokní palác v Celetné ulici, kde úřad sídlí, by měl být prodán v dražbě. Daňoví poplatníci by ušetřili 45 milionů ročně a další desítky milionů by vynesla privatizace budovy.