Design Centrum

Status
Rozpočet 32 000 000
Počet zaměstnanců 20

Hospodaření

Úřad žije ze státních dotací, výstavy a knihovna jsou přístupné zdarma.

Činnost

Úřad pořádá výstavy designu a vydává časopis o designu. V rámci evropského dotačního programu INTERREG se zástupci design Centra účastnili školení ve Florencii, jehož cílem bylo diskutovat o roli designu z hlediska podpory malých a středních podniků. Úřad rozdává firmám, které jsou „střední“ nebo „malé“ 12 milionů na dotacích. V letech 2005–2006 podalo žádost 486 žadatelů, z nich dotace byla přidělena 272 žadatelům. O dotaci si mohou požádat všechny firmy, které dávají svým výrobkům nějaký design, s výjimkou výrobců výrobků ze lnu a konopí, kteří musí své žádosti adresovat ministerstvu zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky EU.

Hodnocení

Úřad možná provádí z části užitečnou činnost (knihovna, časopis, výstavy, soutěže), protože je ale provozuje zdarma, nelze poznat, nakolik je lidem tato činnost užitečná. Instituce, která by pořádala výstavy designu, by měla být každopádně soukromá a neměla by dostávat z peněz daňových poplatníků ani korunu. Není úlohou státu organizovat výstavy designu, stejně jako není úlohou státu organizovat výstavy aut, knih či pečiva.

Verdikt

Úřad by měl být zrušen. Jeho zaměstnancům by se tak otevřela možnost organizovat výstavy a časopis na soukromé bázi. Sami zaměstnanci, kteří se obávají zrušení, by pak zjistili, že se taková činnost dá dělat efektivněji.