Daňová oáza Samnaun

Turisté přijíždějí do Samnaun z Rakouska nejen nakoupit levný benzín, cigarety a alkohol, ale i „zollfreier“ cukr – který zde není zdražován clem ani evropskou politikou cukerních kvót.

Na pomezí Švýcarska a Rakouska, ve východním cípu kantonu Graubünden, se nachází v nadmořské výšce 1846 m n. m. údolí Samnaun. Podobně jako italské Livigno na hranici mezi Švýcarskem a Itáli (viz LF leden 2008), je Samnaun daňovou oázou – autonomní enklávou v rámci Švýcarska. Švýcarsko zde nevybírá cla ani spotřební daně a je od Samnaun odděleno celní hranicí.

V celkem pěti obcích (Compatch, Plan, Laret, Ravaisch a Dorf) žije trvale 801 obyvatel. Území má rozlohu 56,18 km2.

Výjimečný status bezcelní zóny získalo Samnaun v roce 1892. Poté, co zavedly švýcarské kantony vzájemnou celní unii, rozhodli se obyvatelé Samnaun sepsat petici konfederační radě s žádostí o vyloučení z celní unie. Argumentovali, že mezi Samnaun a zbytkem Švýcarska neexistuje silniční spojení a jediná přímá komunikace vede z Tyrolska – a Samnaun tak trpí omezením obchodu s Tyrolskem. Petici podpořil i parlament kantonu Graubünden. Rada konfederace udělila souhlas 29. dubna 1892.

V Samnaun se vybírají jen minimální daně. Mají tam obecní daň z nemovitosti ve výši 1 promile hodnoty pozemku ročně plus daň z hlavy (kopfsteuer) ve výši 10 franků (150 Kč) a daň ze psa ve výši 20 franků (300 Kč) ročně. V případě převodu nemovitosti se platí daň ve výši 1 %. Daně z příjmu kantonu i federální vládě ale obyvatelé Samnaun platit musí.

Federace i kanton Graubünden uplatňují na příjem progresivní stupnici 0–11%, po odečtu nezdanitelných částek obyvatelé odvádějí nadřízeným orgánům celkově asi 10 % příjmu.

Po zavedení DPH ve Švýcarsku v roce 2001 vznikly spory, zda se má dávná výjimka na neplacení švýcarských cel a akcízů vztahovat i na novou daň z přidané hodnoty. Spory vyústily v dohodu mezi údolím Samnaun a federální vládou. Podle této dohody se sice na Samnaun švýcarská DPH nevztahuje, nicméně Samnaun se zavázalo platit federální vládě v Bernu roční kompenzační poplatek za „ušlou DPH“, který činí přibližně 4 miliony franků (60 mil Kč) ročně. V reakci na tyto tlaky přijalo Samnaun vlastní ústavu, která definuje vlastní autonomii v rámci kantonu a voleným představitelům rady ukládá nedopustit ztrátu statutu daňové oázy v rámci Švýcarska.

V reakci na dohodu o placení kompenzace za ušlou DPH začalo údolí vybírat vlastní daně, aby získalo prostředky na zaplacení této kompenzace. Dříve nezdaňované cigarety jsou od roku 2006 zatíženy sazbou ve výši 1 frank (15 Kč) za krabičku 20 cigaret. Benzín je zdaňován sazbou 0,2 franku (3 Kč) na litr a nafta sazbou 0,17 (2,50 Kč) franku za litr. Potraviny a léky jsou pak zatíženy „zvláštní obchodní daní“ ve výši 0,5% (švýcarská DPH je 2,4%) a ostatní zboží sazbou 2,5% (místo švýcarské DPH 7,6%).

Když dva místní obyvatelé zpochybňovali právo Samnaun uvalovat tyto vlastní spotřební daně a Samnaun zažalovali, řešil jejich spor v konečné instanci Nejvyšší ústavní soud Švýcarské konfederace, který stvrdil v roce 2003 právo údolí Samnaun uvalovat vlastní daně.

Výnosy, které vybere nad rámec kompenzace federální vládě, rozděluje Samnaun zpět svým občanům ve formě přídavku na dítě ve výši 1000 franků ročně (do 16 let), resp. 2000 franků až do 25 let, pokud dítě studuje.

Povinností platit kompenzační platbu za DPH sice údolí Samnaun ustoupilo federální vládě, ale získalo cenné potvrzení autonomie – vlastní ústavu a federálním soudem stvrzené právo vydávat vlastní zákony.

www.gemeindesamnaun.ch/website/Gesetze.htm
www.stv.gr.ch/deutsch/pdf/720-000-08.pdf
www.admin.ch/ch/d/as/2002/3113.pdf
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.12.2003_2P.59/2003
www.gemeindesamnaun.ch/dv/zollausschlussgebiet.pdf