Dalajláma: Nobelova cena za udržitelný rozvoj

Autor Dalajláma
Datum 01.12.2003

„Nobelova cena za ekonomii by mohla být přetransformována na Nobelovu cenu za udržitelný rozvoj.“

Uvedli v dopise adresovaném Nobelovu výboru mezi jinými pánové Dalajláma, duchovní představitel tibetského lámaismu, a Bedřich Moldán, poradce ministra životního prostředí, který za Českou republiku vyjednal smutnou kapitolu „Životní prostředí“ v jednání o přistoupení do EU a v Topolánkově ODS je stínovým ministrem životního prostředí. Podle autorů dopisu by se neměly oceňovat vědecké objevy v ekonomii, ale spíš ekologický aktivismus. Vhodnými kandidáty na cenu by prý byli ekologistka Brundtlandová, organizace Greenpeace nebo Římský klub.

(zdroj)