CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu

Status
Rozpočet 232 000 000
Počet zaměstnanců 106

Hospodaření

Czech Trade hospodaří s dotacemi ze státního rozpočtu případně ze strukturálních fondů EU. Jen minimum (10 mil Kč v r. 2005 = 4,3 % výdajů) úřad pokryl penězi, které získal za své služby od firem na principu dobrovolnosti. Kromě vyplácení mezd používá Czech Trade peníze daňových poplatníků na pokrytí provozu (cestovné, provoz budovy, školení).

Činnost

Úřad byl zřízen v roce 1997. Jeho cílem má být pomáhat firmám prodávat zboží v zahraničí. Organizuje v zahraničí veletrhy a pořádá pro firmy školení. Provozuje webový portál businessinfo.cz

Hodnocení

Založení Czech Trade občanům ČR nijak neprospělo. Úřad by bylo nejlepší zrušit, budovu v Praze prodat a úředníky propustit. Ti schopní by se mohli etablovat v oboru zahraničně-obchodního poradenství a svoji činnost konat hospodárně z malé kanceláře. Daňový poplatník by ušetřil bezmála čtvrt miliardy ročně.

Verdikt