Co slíbila ODS Evropským lidovcům za přijetí do jejich frakce v Evropském parlamentu?

Časopis Laissez Faire zveřejňuje prohlášení, které jménem ODS učinil její první místopředseda Jan Zahradil. V prohlášení se ODS zavázala být zdrženlivá ve své kritice evropské ústavy, být vstřícná při schvalování smlouvy s Vatikánem a proces evropské integrace označuje za cestu k překonání „zátěží minulosti“. Výměnou za to Evropská lidová strana podpořila přijetí ODS do frakce EPP-ED v Evropském parlamentu. Podle Jana Zahradila dokument ODS k ničemu závažnému nezavazuje a odmítání euroústavy ze strany ODS trvá. Přinášíme v českém překladu plné znění prohlášení, aby si mohl každý učinit názor. Časopis Laissez Faire bude nyní bedlivě sledovat, nakolik se v realitě budoucích měsíců změní či nezmění postoj ODS vůči euroústavě a vůči smlouvě s Vatikánem. Jestli ODS podpoří smlouvu s Vatikánem a euroústavu, byla by to největší politická otočka za několik posledních let.

Sdělení předsedovi frakce EPP-ED Hansi-Gertu Pötteringovi

1. ODS je jakožto nejsilnější středo-pravicová strana v České republice přirozeným partnerem EPP-ED v Evropském parlamentu. ODS je velkým zastáncem základních principů politiky frakce EPP-ED v Evropském parlamentu. Nicméně některé pohledy ODS na jisté aspekty procesu evropské integrace, např. ohledně evropské ústavní smlouvy, jsou odlišné od názorů Evropské lidové strany, součásti frakce EPP-ED. Tyto rozdílné postoje jsou popsány v novém odstavci č. 5 Jednacího řádu frakce EPP-ED, ale neměly by být a nebudou veřejně vyslovovány v míře, v níž by mohly poškodit soudržnost frakce EPP-ED anebo v níž by mohly být zneužity našimi politickými oponenty. ODS a skupina Evropské lidové strany v EPP-ED si uvědomují, že musí spolupracovat v rámci jedné frakce. Pokud jde o proces ratifikace Evropské ústavní smlouvy, vezme ODS v úvahu při svém konečném stanovisku výsledek ratifikace v ostatních členských zemích EU.

2. Shodli jsme se, že Česká republika je stát s plně garantovanou svobodou náboženského vyznání, v souladu s českou ústavou a příslušnými mezinárodními smlouvami. ODS vždy uznávala význam církví ve společnosti, včetně možnosti církví zřizovat vlastní instituce. ODS proto bude nadále aktivně a vstřícně přispívat k nalezení řešení ve věci vyjasnění vztahů mezi státem a církví, především ohledně právních aspektů práva církví zakládat vlastní instituce a bude pracovat na úspěšném dojednání nové vzájemně přijatelné dvoustranné smlouvy mezi ČR a Vatikánem.

3. Shodli jsme se, že Česká republika je právní stát, který zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo etnického původu, v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami včetně platných smluv EU. To nicméně neznamená, že by nebylo možné dále diskutovat morální a etické podmínky některých historických událostí společného zájmu, zejména událostí souvisejících s druhou světovou válkou. Shodli jsme se, že proces evropské integrace může pomoci překonat zátěže minulosti v duchu vzájemného uznání a pochopení a že na základě platných smluv EU mají všichni občané zemí EU stejná práva.

Na základě tohoto prohlášení, vědomi si ochoty spolupracovat v duchu vzájemného respektu, doporučují Wim van Velzen, James Elles a Markus Ferber klubu Evropské lidové strany přijmout ODS za plnoprávného člena frakce EPP-ED na příštích pět let podle odstavce 5 Jednacího řádu frakce EPP-ED.

V Budapešti 7. července 2004

Wim van Velzen, místopředseda frakce EPP-ED
James Elles, místopředseda frakce EPP-ED
Markus Ferber, místopředseda klubu CDU-CSU v EPP-ED
Jan Zahradil, první místopředseda ODS