Co se subvencovanými dovozy?

Státní subvence narušují trh – deformují cenové informace a vedou k neefektivní alokaci zdrojů. Jejich odmítnutí je tak odůvodněno nejen morálně (znamenají nedobrovolné odebrání prostředků občanům), ale i ekonomicky. Svobodomyslný člověk i ekonom tudíž musí státní subvence odmítat.

Dovozní bariéry všeho druhu také deformují cenové informace a vedou k neefektivní alokaci zdrojů, brání využití dělby práce na mezinárodní úrovni a omezují růst bohatství. Proto odmítáme i protekcionismus v mezinárodním obchodě.

Zvláštním případem je případná ochrana trhu před subvencovanými dovozy. Na jedné straně bychom mohli chtít chránit trh před cenovými deformacemi kompenzačním clem, na druhé straně bychom mohli sledovat logiku nebránění svobodnému obchodu a dovoz subvencovaných produktů neomezovat.

Např. v LF 12/98 jsme psali o tom, že je oprávněnou politikou firmy, zda prodává své zboží levněji, než kolik ji stála jeho výroba. Dlouhodobě a na celé škále svých výrobů to sice není cesta k prosperitě firmy, ale zdá se, že krátkodobě či u vybraných výrobků to může být vhodná strategie. V tomto smyslu jsme odmítli pojem dumping a nekalá konkurence.

Pokud však někoho zvýhodňuje na trhu Stát, znamená to, že k tomu použil násilí vůči podléhajícím mu subjektům, a pojmy nekalost, nespravedlnost, násilí a dumping zde mají smysl. Jen v případě použití násilí, ať ze strany státu nebo soukromého subjektu, lze hovořit o nekalosti, zločinnosti apod. (viz např. Zločiny bez oběti v LF 2/99). Takové pojmy se nemohou vztahovat na dobrovolné, svobodné kontrakty.

K nekalé soutěži dochází např. pokud Evropská unie dotuje export zemědělské produkce svých farmářů, protože dochází k uplatnění násilí ze strany farmářů reprezentovaných Státem vůči zbylým spoluobčanům, kteří jsou nuceni platit daně na exportní dotace. Máme se tomu bránit?

Máme uvalit dovozní bariéry na toto dotované zboží, aby naši zemědělci nebyli nekalou konkurencí likvidováni? Máme zakazovat obchodování s produkty vzniklými za použití násilí? Nebo máme našim zemědělcům poskytnou stejné dotace, abychom jejich situaci vyrovnali? Tedy: Máme snad proti našim občanům uplatňovat násilí jen proto, že jej uplatňují u sousedů?

Vidíme, k jaké zvrácené konkurenci to vede: Státy se předhánějí v poskytování dotací a uvalování cel. Tuto zvrácenost je třeba zastavit. Státy se mají spíš předhánět ve snižování daní a v omezování regulací.

Proto se musí objevit průkopnický stát, který řekne OK Děkujeme evropští voliči za levná jablka a za levné vepřové.Začněme si masově a neomezeně užívat „dary“ evropských daňových poplatníků. Jen tehdy začnou jejich voliči uvažovat jinak: Češi se cpou za naše peníze – DOST! Jen tak může být současná subvenční a protekcionistická politika zastavena a jen tak může být dlouhodobě uchráněno konkurenční postavení domácích producentů. Jen to donutí státy k zastavení dotační politiky a i naši farmáři budou moci podnikat ve svobodném prostředí.