Co nás veřejné školství učí o predátorských cenách?

Veřejné školství poskytuje vzdělání zdarma. Nepřekvapivým výsledkem je jeho ohromná tržní dominance. Téměř 90 % dětí školního věku chodí na veřejnou školu. Většina lidí si myslí, že to je skvělé. Možná mají pravdu, možná ne. Každopádně nás ale veřejné školství může poučit o predátorských cenách.

Predátorské ceny jsou jednou z nejjednodušších podnikatelských praktik na vysvětlení: Prodávej se ztrátou, dokud nepřivedeš konkurenty k bankrotu. Když se nad tím zamyslíme, vidíme, že veřejné školy uplatňují tuto strategii v extrémních rozměrech. Neprodávají vzdělávání se ztrátou. „Prodávají“ ho zdarma!

Co se z toho můžeme naučit? První a nejpodstatnější je, že predátorské ceny jsou mnohem méně účinné, než bychom si mysleli. Poté, co veřejné školy praktikují tuto strategii do největšího extrému, stále dosahují pouze 90% podílu na trhu.

To je obzvlášť zarážející, pokud si uvědomíme, že si veřejné školy – na rozdíl od normálních firem – mohou dovolit uplatňovat tuto strategii v nekonečném časovém horizontu. Pokud nastaví predátorské ceny běžná firma, její konkurenti se přirozeně ptají: „Jak dlouho to ten predátor může vydržet?“ Pro soukromé školy ale žádné světlo na konci tunelu neexistuje. Obsluhují těch 10 % trhu, i když ve svých kostech cítí, že predátorské ceny veřejných škol budou bez přerušení pokračovat.

Další poučení: V populárních nočních můrách fungují predátorské ceny, protože jejich účinky jsou dlouhodobé. Prodávej se ztrátou, zabij každičkého ze svých konkurentů a žádný rival si tě nedovolí vyzvat po mnoho let. Pokud si ale uvědomíme, že veřejné školy dnes praktikují extrémní predátorské ceny, je těžké brát tyto noční můry vážně.

Zkuste si tento myšlenkový experiment. Veřejné školy náhle přijdou o všechny svoje prostředky z daní. (To by se mohlo stát díky systému voucherů nebo díky tvrdým úsporám). Nyní, když budou školy muset pokrýt svoje výdaje školným, jak dlouho si veřejné školy udrží 90% podíl na trhu? Pokud by predátorské ceny měly skutečně dlouhodobé účinky, očekávali bychom, že konkurentů bude málo a po léta se budou bát vstoupit na trh, takže se prokáže výhoda prvního na trhu (incumbent). Ve skutečnosti si ale myslím, že téměř každý – bez ohledu na svoji ideologii – by očekával, že veřejné školy během následujícího desetiletí ztratí alespoň polovinu svého tržního podílu. Vyhnat konkurenty z trhu tím, že nastavím šíleně nízké ceny, není totéž jako solení půdy, aby tam už nikdy nic nerostlo. Ani zdaleka.

V kostce: Příklad veřejných škol by měl odradit jakoukoliv běžnou firmu od nastavování predátorských cen. Pokud vám věčné vydávání vašeho produktu zdarma zajistí pouze 90% tržní podíl, co byste mohli čekat v nejlepším případě, pokud by vaše normální firma prodávala za cenu o 10 % nižší než náklady? Zákazníci by měli doufat, že firmy budou dostatečně domýšlivé, aby predátorské ceny zkoušely. Monopolní ceny v dlouhém období jsou naprostá spekulace – a slevy v krátkém období jsou nepopiratelné. Samozřejmě pouze pokud nejsou tyto slevy financovány vašimi daněmi.


Přeložil Martin Pánek.