Základy ekonomie (6): Tržní rovnováha

Petr Mach – 17. 1. 2014 (přečteno 3592×)

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme princip tržní rovnováhy.… celý článek

Nejskvělejší jídlo v dějinách lidstva

Kyle Smith (překlad: Martin Pánek) – 16. 1. 2014 (přečteno 3786×)

Co je „nejlevnější, nejvýživnější a nejbohatší jídlo, které kdy existovalo v lidské historii“?… celý článek

Profese v zásadě rovnostářská

Tyler Cowen (překlad: Ondřej Trhoň) – 15. 1. 2014 (přečteno 2261×)

Přestože je někdy za objekt ekonomie považováno studium a obrana sobeckosti a materiální nerovnoměrnosti, má tato věda rovnostářské a z pohledu občanských svobod libertariánské jádro, které stojí za to oslavovat. A tahle její podstata nás může dostat na velmi zajímavé cesty.… celý článek

Zlo nejsou daňové ráje, ale naše vysoké daně

Marek Numerato – 14. 1. 2014 (přečteno 2917×)

Prohlubující se zadlužení ekonomik vede politické představitele nejvyspělejších států k tomu, aby hledali řešení ve zvyšování daní. Jiné možné řešení - zeštíhlování státu - je nepopulární, protože je s ním spojeno propouštění včetně likvidace lukrativních postů pro loajální členy, podporovatele a sponzory politických stran. Proto se vlády snaží řešit zadlužování zvýšením příjmů do státní pokladny. Nahlas pak zdůrazňují raději jen zvyšování daní těm bohatým (přestože se daně zvyšují všem). Veřejnost se totiž snadno nechává přesvědčit, že právě bohatí svou hamižností… celý článek

Island si vybral nezávislost

Daniel Hannan (překlad: Matej Pankovčin) – 13. 1. 2014 (přečteno 5051×)

Časová prodleva zkresluje naše vnímání cizích zemí. Kdykoliv se zmíním, jak dobře si vede kupříkladu Norsko mimo EU, tucet vychytralých levičáků odvětí: „Takže byste chtěl vládní výdaje na norské úrovni?“ Nuže ano, chtěl bych radši vládní výdaje na norské úrovni (40,2 % HDP), než britské (47,3 %), i když bychom na tom určitě mohli být i ještě líp. Ale čísla zjevně lidi nezajímají – představa Norska jako socialistického státu je pevně zakořeněná v britském povědomí a je těžké ji změnit.… celý článek

Rozloučení s panem Bachorou

Petr Mach, Radim Smetka, Martin Pánek – 12. 1. 2014 (přečteno 2889×)

celý článek

Hodina Země je obrovské plýtvání časem – a energií

Bjørn Lomborg (překlad: Ondřej Trhoň) – 11. 1. 2014 (přečteno 5391×)

A navíc ignoruje, jakým přínosem byla pro lidstvo elektřina… celý článek

Jsme si rovni?

Walter E. Williams (překlad: Petr Mach) – 10. 1. 2014 (přečteno 3097×)

Jsou si ženy a muži rovni? Jsou si Židé a ostatní lidé rovni? Jsou černoši rovni Italům, Irům či Polákům?… celý článek

Základy ekonomie (5): Zákon nabídky

Petr Mach – 9. 1. 2014 (přečteno 3013×)

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme zákon nabídky.… celý článek

Tunelování americké ústavy a základní práva v ohrožení

Martin Pánek – 8. 1. 2014 (přečteno 2599×)

Ústava Spojených států amerických byla zformulována tak, aby federální vláda byla omezena ve svých pravomocech a nezasahovala do svobod svých občanů. V čl. 1, odst. 8 je vyjmenováno právě osmnáct pravomocí Kongresu USA, v jejichž oblasti smí přijímat zákony. Někteří Otcové zakladatelé dále požadovali, aby se součástí Ústavy stala i listina základních práv – např. George Mason odmítl Ústavu z důvodu absence této listiny podepsat. Listina se nakonec do Ústavy dostala v podobě prvních deseti dodatků, které se tedy souhrnně nazývají Bill of Rights.… celý článek