Český telekomunikační úřad

Status
Rozpočet 467 000 000
Počet zaměstnanců 469

Hospodaření

Činnost

Úřad reguluje ceny, jmenovitě ceny účtované telefonními operátory za propojení do konkurenční sítě, ceny poštovních zásilek do zahraničí, shromažďuje statistické informace pomocí dotazníkových šetření a zkoumá, zda někteří podnikatelé v telekomunikacích nejsou příliš silní, ukládá telefonní společnosti povinnost provozovat telefonní budky, přiděluje radiové kmitočty. Kontroluje realizaci přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory. Registruje podnikatele v oblasti poskytování telekomunikačních služeb (radio, internet, telefon atd.). Pro stát úřad vybírá poplatky za udělení povolení a licencí k využití kmitočtů (např. v r. 2005 splatil Oskar (dnes Vodafone) půl miliardy za povolení provozovat datovou službu UMTS přes mobil).

Hodnocení

Mobily, radia a pošta by existovaly i bez toho, aby musel ČTÚ povolovat jejich činnost a regulovat jejich ceny. Propojovací ceny ani jiné ceny není třeba regulovat, ceny mají být věcí dohody mezi smluvními stranami na konkurenčním trhu. Pokud nechce stát nechat obsazení kmitočtů na volném trhu a chce udělovat licence, nechť kmitočty vydraží, na to nepotřebuje úřad o 469 lidech.

Verdikt

Úřad může být zrušen a ceny poštovních a telekomunikačních služeb ponechány volné konkurenci. Zákon o přenositelnosti čísel by měl být zrušen, pak by ani nebyl potřeba úřad, který by na jeho naplňování dohlížel. Jestli si chce někdo přenést číslo, je to věcí jeho dohody s operátory, stát do toho nemá co mluvit. Stát nemá nařizovat, aby existovaly telefonní budky, veřejné telefony se buď vyplácí, pak je bude někdo provozovat, nebo nevyplácí, pak zmizí z trhu. Zrušením úřadu by se ušetřilo bezmála půl miliardy korun ročně. O ty by mohly být vyšší příjmy státu z licencí – nebo – pokud by stát licence neprodával a nechal na volném trhu obsazení kmitočtů, mohly by být o nevybrané poplatky nižší ceny telekomunikačních služeb na konkurenčním trhu.