Český statistický úřad

Status Úřad zřízený zákonem
Rozpočet 1 200 000 000
Počet zaměstnanců 2028

Hospodaření

Činnost

Shromažďuje, zpracovává a zveřejňuje data o porodnosti, úrodě, cenách, mzdách, výrobě, exportu, importu, atp. Každých 10 let provádí celonárodní „sčítání lidu“.

Hodnocení

Data sbíraná statistickým úřadem využívá stát zejména k vymýšlení a nastavování zásahů do ekonomiky a životů lidí. Kdyby byl úřad zrušen, ušetřili by daňoví poplatníci více než miliardu korun, přestaly by jim hrozit pokuty za špatně vyplněné formuláře, budova by mohla být privatizována a dva tisíce pracovníků by mohly najít užitečnou práci v soukromém sektoru. Nikdo by neobtěžoval občany s dotazy o počtu televizí a ledniček. Pokud existují užitečné údaje (např. o inflaci), o které by mohl mít někdo zájem, mohou je poskytovat konkurující si soukromé instituce nebo malý odbor ministerstva financí, bez pravomoci udělovat pokuty. ČSÚ je každopádně příliš velký. Velká část jeho pracovníků je v úřadu nepochybně již léta prakticky neužitečná. Obhájci existence státního statistického úřadu by měli umět odpovědět na základní kacířskou otázku: Co by se stalo, kdybychom neznali každý měsíc saldo obchodní bilance?

Verdikt

Zrušit (nebo aspoň hodně zmenšit).