Český normalizační institut

Status Příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu s monopolem na vydávání technických norem s označením ČSN
Rozpočet 150 000 000
Počet zaměstnanců 154

Hospodaření

Úřad hospodaří s dotací 54 milionů ročně, 90 milionů činí tržby z prodeje norem a tiskařských služeb. Technické normy podléhají – jako soukromoprávní produkt – copyrightu a jejich publikace bez svolení vydavatele normy není možná. Úřad také vlastní a provozuje tiskárnu a působí na trhu komerčního tisku.

Činnost

Úřad vydává normy označené ČSN (Např. nedávno ČSN 736160 – Testování asfaltu). Ročně vydává kolem 1800 norem, většinou jde o překlady evropských norem, vydávaných organizací CEN (Evropský výbor pro normalizaci) založenou podle belgického práva sdružující 30 evropských organizací zabývajících se vydáváním technických norem. Pokud jde o originální nepřejaté normy, těch vydal úřad v roce 2006 celkem 80, většinu z nich pro testování výrobků potravinářského průmyslu na základě žádosti Ministerstva zemědělství.

Hodnocení

Technické normy může vydávat kdokoliv a jejich respektování je v principu dobrovolné. Povinné respektování norem ČSN bylo zrušeno s pádem komunismu. Mnohé technické normy jsou užitečné, ale na jejich tvorbu není potřeba úřad placený z našich daní. Normy se primárně utvářejí na trhu – obvykle se normou stává takové technické řešení, které se osvědčí a rozšíří jako první. Pokud jsou některé normy ze zákona povinné např. pro uvedení výrobku na trh, jsou takové normy stanovené zákonem či vyhláškou, k jejich platnosti není třeba speciální úřad.

Verdikt

Český normalizační institut není nutné rušit, lze jej zprivatizovat. O normy pod značkou ČSN resp. o překlady mezinárodních norem je na trhu zájem. Jako privatizovaná organizace by samozřejmě měl ztratit nárok na více než 50 milionovou roční dotaci ze státního rozpočtu.