Česká plemenářská inspekce

Status
Rozpočet 34 000 000
Počet zaměstnanců 62

Hospodaření

Činnost

Úřad zaměstnává 17 úředníků a 45 inspektorů, kteří kontrolují farmáře, zda pravidelně sledují a zapisují „užitkovost“ krav, koz, ovcí a prasat. U krav se např. kontroluje kontrolování dojivosti. Pokud farmáři nemají dojivost přesně zapsanou a jen ji pro potřeby inspektorů odhadují, ukládá úřad sankce. Např. koz v roce 2005 úřad zkontroloval 73 u 6 různých majitelů koz, z toho u 11 koz na 3 místech zjistil nedostatky v označení koz značkou (od 9.7.2005 vznikla v důsledku vstupu do EU povinnost všech chovatelů koz označovat a evidovat všechny kozy, byť máte třeba jen jednu kozu). Úřad může při zjištěných nedostatcích v dodržování předpisů udělovat pokuty 1 tisíc až 200 tisíc korun.

Hodnocení

Dojivost a další ukazatele užitkovosti jsou věcí jednotlivých farmářů a stát detaily o dojivosti ke svému fungování vědět nepotřebuje. Je v zájmu samotných farmářů, aby jim zvířata byla užitečná a existence úřadu a evidenčních povinností zemědělce zbytečně zatěžuje byrokracií a vystavuje zbytečným sankcím.

Verdikt

Úřad lze zrušit bez náhrady. Zrušení umožní úsporu 34 milionů korun ročně, navíc 14 regionálních poboček a pražské ústředí by mohl stát prodat resp. pronajmout a ušetřit tak další peníze daňových poplatníků.