Česká obchodní inspekce

Status Úřad byl zřízen v roce 1953 a tvoří ho Pražské ústředí a 14 krajských inspektorátů zaměstnávajících 438 inspektorů.
Rozpočet 240 000 000
Počet zaměstnanců 537

Hospodaření

Příjmy z uložených pokut podnikatelům činí ročně 30 milionů Kč.

Činnost

ČOI kontroluje kvalitu zboží a služeb na trhu. Firmám uděluje pokuty za rasovou a jinou diskriminaci, za „předražování“, nalévání „pod míru“, za „spekulativní“ prodej lístků na hokej apod. Kromě ČOI kontroluje výrobky např. Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, Hygienická služba.

Hodnocení

Nákup věci nebo služby je věcí prodávajícího a kupujícího. Dostane-li někdo pivo pod míru, nechť si stěžuje u vrchního nebo ať do hospody, kde se mu nelíbí, příště nechodí. Tržní konkurence je jediný účinný nástroj ochrany spotřebitele před nekvalitními výrobky, nikoliv represivní úřad. Existence inspektorátu s rozsáhlými pravomocemi je v tržní ekonomice jednak nadbytečná a jednak je potenciálním prostorem pro korupci a nástrojem státu k šikaně nepohodlných podnikatelů.

Verdikt

Instituce by měla být zrušena bez náhrady. Všech jejích 14 budov by mělo být privatizováno a 537 zaměstnanců bezodkladně propuštěno. Žádná jiná instituce by neměla převzít ani část agendy ČOI.