Česká konsolidační agentura

Status Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem.
Rozpočet 875 000 000
Počet zaměstnanců 538

Hospodaření

Průměrná odměna každého z 5 členů představenstva činí 333 tisíc Kč měsíčně. Průměrná hrubá měsíční mzda ostatních 533 zaměstnanců činí 45 tisíc Kč měsíčně. Ztráta za období 2001–2003 činí 114 miliard Kč. Celková ztráta České konsolidační agentury a její předchůdkyně Konsolidační banky činí 233 miliard korun.

Činnost

Hlavním předmětem činnosti agentury je vymáhání dluhů a prodej podílů v soukromých firmách a pohledávek za soukromými firmami. Tato aktiva Agentura koupila jménem státu od Komerční banky a České spořitelny před jejich privatizací, od ČSOB po převodu majetku bývalé IPB na ČSOB a od dalších institucí. Na nákup aktiv bank si Agentura půjčila od bank, kterým dluží stále téměř 100 miliard korun. Jen na úrocích platí agentura ročně kolem 7 miliard korun. Agentura je z definice ztrátová, protože ji stát zřídil s cílem, aby nakoupila aktiva za vyšší než tržní cenu. Jejich prodej za tržní cenu pak končí ztrátou. Ke ztrátě každý rok přispívají i vysoké administrativní náklady.

Hodnocení

Odkup a prodej soukromých pohledávek by neměly být činností státu. Nákup a prodej úvěrů a majetkových podílů s cílem restrukturalizace firem má být věcí soukromých subjektů na trhu.

Verdikt

Zrušit! Agentura by měla urychleně rozprodat zbylá aktiva, její zaměstnanci by měli být propuštěni a budova privatizována.