Česká energetická agentura

Status
Rozpočet 105 000 000
Počet zaměstnanců 215

Hospodaření

Úřad hospodaří se státní dotací ve výši 20 milionů na provozní výdaje a 85 milionů na dotace (částečně z evropských fondů). V oněch 85 milionech je však skryto 26 milionů na provoz poboček, takže celkové provozní náklady činí 46 milionů. Mezi dotacemi je např. 1,5 milionu pro společnost RACIO, která vyrábí sušenky, 21 milionů dostala firma SVEP a větrnou elektrárnu, tři čtvrtě milionu dostala pekárna ENPEKA ze Žďáru nad Sázavou na nové kotle.

Činnost

Úřad poskytuje dotace na projekty zaměřené na úspory energie. V roce 2006 úřad přijal 489 žádostí a vyhověl 208 žadatelům, kteří celkem dostali 85 milionů. Ve skutečnosti nejvíce, 26 milionů šlo na projekty „poradenství“, „školení“ a „propagace“. Zbylé dotace jdou na podporu zateplování domů a podporu alternativních zdrojů energie.

Hodnocení

Úřad je drahý a zbytečný. Chce-li si někdo zateplit dům, ať si ho zateplí za své.

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady, a to včetně všech dotačních programů. 105 milionů korun by mělo zůstat v kapsách daňových poplatníků, zbylo by jim tak více peněz třeba na zateplování domů a neutopilo by se zbytečně 46 milionů v kapsách byrokratů.